Jesteś firmą z obszaru Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzącą pełną księgowość?

Prowadzisz działalność przez 12 miesięcy?

Twoje przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie min. 4 mln zł?

Ostatni rok zakończyłeś dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) oraz dodatnim wynikiem finansowym netto?

Potrzebujesz wsparcia dla swojego biznesu?

Szukasz możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym lub możliwości sfinansowania zakupu maszyn i urządzeń za pomocą leasingu czy możliwości refinansowania aktualnie leasingowanych środków transportu, uzyskania karencji w spłacie i wydłużenia okresu finansowania w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 oraz do momentu ustania jej negatywnych skutków ekonomicznych?

Jeśli tak, proponowane przez nas produkty w ramach Programu TARCZA ANTYKRYZYSOWA są dla Ciebie!

W ramach mechanizmu Tarczy Antykryzysowej uruchomiliśmy dedykowane instrumenty finansowe w postaci:

– pożyczki obrotowej na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym z karencją w spłacie rat kapitałowych do 15 miesięcy,

– pożyczki obrotowej na finansowanie wynagrodzeń w celu utrzymania zatrudnienia i kontynuacji działalności przedsiębiorcy,

– refinansowania leasingu operacyjnego pojazdów pow. 3,5 ton (także naczep) z karencją w spłacie rat do 12 miesięcy i wydłużeniem ponadnormatywnego okresu spłaty p 1 rok,

– leasingu maszyn i urządzeń dla klientów z sektora MŚP poszkodowanych na skutek pandemii COVID-19 pod nazwą „Maszyneria”

więcej szczegółów na stronie: https://www.arp-tarcza.pl/