About sd24sa9

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far sd24sa9 has created 48 blog entries.

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym nr 250/20

2020-10-15T13:27:25+02:0024 sierpnia, 2020|

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096 jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” działając na zlecenie Gminy Szydłowiec, w oparciu [...]

UODO wyjaśnia zasady ochrony danych osobowych podczas procesu rekrutacji

2020-10-15T13:27:25+02:0010 sierpnia, 2020|

13 lipca 2020 r. na stronie UODO opublikowano „ABC rekrutacji”, czyli wytyczne dla pracodawców i rekruterów w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów podczas rekrutacji.Wytyczne mają na celu uporządkowanie praktyk w kontekście prowadzenia rekrutacji i objaśnienie obowiązujących przepisów. UODO potwierdza, iż katalog danych, do których żądania upoważniony jest pracodawca jest zbieżny z wprowadzonym niedawną nowelizacją katalogiem z [...]

Bezpłatne webinarium PAIH dla przedsiębiorców

2020-12-03T11:35:18+01:005 sierpnia, 2020|

Prawo zamówień publicznych w Niemczech Twoja firma działa na rynku niemieckim? Interesuje Cię temat zamówień publicznych w Niemczech? Weź udział w naszym bezpłatnym webinarium i poszerz wiedzę, która pozwoli Ci rozwinąć Twoja firmę za Odrą. Czy wiesz, że roczna wartość niemieckiego rynku zamówień publicznych szacowana jest na 360 mld euro? To ogromny potencjał, który mogą [...]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na czyszczenie kanalizacji deszczowej

2020-10-15T13:27:25+02:004 sierpnia, 2020|

Na podst. par 8 ust. zasad ogólnych konkursu ofert na : ” Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie SSE „Starachowice” w Starachowicach, obszar 01″,Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice informuje, że Komisja Konkursowa jako najkorzystniejszą wybrała ofertę firmy: EkoMedia Sp. z oo. z siedzibą: 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29. [...]

NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY ANULOWANY!

2020-12-03T11:43:43+01:0029 lipca, 2020|

KOMUNIKAT z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie anulowania naboru nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-315/20 w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka, Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 informuje, że w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2421/2020 z [...]

Load More Posts
Go to Top