W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Punktu Informacyjnego SWO w Poznaniu zapraszamy na webinarium „Biznes na zakręcie. Jak może pomóc doradca restrukturyzacyjny?” poświęcone tematyce pomocy prawnej w przypadku pierwszych objawów pogarszającej się sytuacji finansowej, niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością, jak również wsparcia w kontaktach z wierzycielami, ochrony majątku i skutecznej restrukturyzacji biznesu.

Termin: 14.12.2022, godz. 11:00

ZGŁOSZENIA