Zorganizowane szkolenie ma za zadanie zaznajomić uczestników z najnowszymi zmianami dotyczącymi funkcjonowanie Polskiej Strefy Inwestycji od 2023 roku oraz dostarczyć praktyczne informacje na temat wprowadzonych zmian. Celem tego szkolenia jest nie tylko zrozumienie, ale i efektywne wykorzystanie dostępnych możliwości i instrumentów, takich jak reinwestycja czy inwestycje związane ze świadczeniem usług niematerialnych. Przedsiębiorcy dzięki wiedzy przekazanej przez Kancelarię Tax Legal Partner zyskają wiedzę jak dokonać zmiany uzyskanej decyzji o wsparciu, jak ustalić maksymalną intensywność pomocy publicznej, jak rozpoznać koszt kwalifikowany i jak kalkulować dwuletnie koszty pracy. Szczególny nacisk szkolenie kładzie również na omówienie kwestii związanych z dyskontowaniem kosztów kwalifikowanych i udzieloną pomocą publiczną, warunkami uzyskania wsparcia z tytułu kosztów kwalifikowanych oraz kryteriami jakościowym.

Data: 21.06.2023

Godziny: 09:00 – 14:00

Czas trwania: 5 godzin

Forma szkolenia: online

Platforma: Clickmeeting

Skorzystaj z przygotowanego Formularza, w dzień szkolenia na podany adres e-mail otrzymasz link dzięki któremu dołączysz do wydarzenia.

Formularz rejestracyjny:

Koszt organizacji szkolenia oraz koszty uczestnictwa w nim Państwa przedstawicieli, pokrywa Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

Partner wydarzenia: Kancelaria Tax Legal Partner