Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” SA informuje, że firma: Zbigniew Malicki Przedsiębiorstwo Budowlane MALIBUD
z siedzibą w Starachowicach przy ul. Nowowiejskiej 67A ,
której oferta została wybrana w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” w sezonie zimowym 2022/2023” w dniu 15.11.2022 r. zrezygnowała z podpisania umowy na ww. zadanie.