Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. informuje, iż do ogłoszonego w dniu 18.11.2022 roku nieograniczonego przetargu pisemnego nr 258/22,  w wymaganym terminie tj. do dnia 29.11.2022 roku nie wpłynęło żadne wadium co powoduje brak możliwości złożenia przez potencjalnych oferentów ważnej oferty.
W związku z powyższym SSE „Starachowice” S.A.  informuje o zamknięciu przedmiotowego przetargu bez rozstrzygnięcia.