Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. informuje, iż do ogłoszonego w dniu 01.12.2022 roku nieograniczonego przetargu pisemnego nr 259/22,  w wymaganym terminie tj. do dnia 15.12.2022 roku nie wpłynęła żadna ważna oferta.
W związku z powyższym SSE „Starachowice” S.A.  informuje o zamknięciu przedmiotowego przetargu bez rozstrzygnięcia.