Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. informuje, iż do ogłoszonego w dniu 16.02.2023 roku nieograniczonego przetargu pisemnego nr 262/23,  w wymaganym terminie tj. do dnia 02.03.2023 roku nie wpłynęła żadna ważna oferta.
W związku z powyższym SSE „Starachowice” S.A.  informuje o zamknięciu przedmiotowego przetargu bez rozstrzygnięcia.