Informacja o wyniku przetargu nr 254/21 dotycząca przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” przy ul. Radomskiej 29, 27-200 Starachowice, w  dniu 15 lutego 2022 r. na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Iłży, powiat radomski, objętej granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Iłża o łącznej powierzchni 4,5488 ha, składającej się z działek  o numerach ewidencyjnych:

  • 2573/4, 2576/6, 2580/6, 2582/3 – o łącznej powierzchni 3,0882 ha, stanowiących własność Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., dla których Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Wieczystą nr RA1L/00047960/7.
  • 2578/6, 2587/6 – o łącznej powierzchni 0,9603 ha, stanowiąca własność Gminy Iłża, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Wieczystą nr RA1L/00057179/8.
  • 2585/6 – o powierzchni 0,5003 ha, stanowiąca własność Gminy Iłża, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Wieczystą nr RA1L/00051922/0.

Informacja o wyniku przetargu 254-21