Informacja o wyniku przetargu nr 255/22 dotycząca przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” przy ul. Radomskiej 29, 27-200 Starachowice, w  dniu 13 czerwca 2022 r. na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Iłży, powiat radomski:

  1. a) objętej granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Iłża o łącznej powierzchni 4,5025 ha, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych:
  • 2556/7, 2556/8, 2559/7, 2559/8, 2562/6, 2562/7, 2565/6, 2565/7, 2568/6, 2568/7– o łącznej powierzchni 3,4417 ha, stanowiących własność Gminy Iłża, dla których Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Wieczystą nr RA1L/00057179/8.
  • 4433/8, 4433/9 – o łącznej powierzchni 0,3384 ha, , stanowiących własność Gminy Iłża, dla których Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Wieczystą nr RA1L/00047969/0.
  • 2553/7, 2553/8 – o łącznej powierzchni 0,7224 ha, stanowiących własność Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A, dla których Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Wieczystą nr RA1L/00047960/7.
  1. b) nie objętej granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Iłża o łącznej powierzchni 0,3323 ha, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym:
  • 2550/3 – o powierzchni 0,3323 ha, stanowiącej własność Gminy Iłża, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Wieczystą nr RA1L/00051922/0.

 

Informacja o wyniku przetargu