Informacja o wyniku przetargu nr 256/22 dotycząca przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” przy ul. Radomskiej 29, 27-200 Starachowice, w  dniu 27 czerwca 2022 r. na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 0006 Grzybów, gminie Staszów, powiecie staszowskim, objętej granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, o numerze ewidencyjnym 322/10 i powierzchni wynoszącej 1,2742 ha, stanowiąca własność Gminy Staszów, dla której Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1A/00031356/2.

Informacja o wyniku przetargu 256.22