W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej oraz w ramach realizacji międzynarodowego projektu Erasmus+: START zachęcamy do udziału w badaniu, które pozwoli odpowiednio zaprojektować narzędzia szkoleniowe tak aby mogły służyć przedsiębiorcom z sektora detalicznego, którzy chcą rozpocząć internacjonalizację swojego biznesu. Badanie skierowane jest szczególnie do przedsiębiorców (MSP) z sektora handlu, którzy mają już za sobą pierwsze doświadczenia w działaniach na arenie międzynarodowej.

Ankieta znajduje się pod adresem: LINK

Cel projektu:
START ma na celu poprawę umiejętności internacjonalizacji MŚP w sektorze detalicznym w celu zachęcenia detalistów do rozwijania swojej działalności na rynkach międzynarodowych. Projekt będzie zapewniać doświadczonym sprzedawcom i młodzieży lub bezrobotnym zainteresowanym handlem detalicznym narzędzia do rozwoju kariery zawodowej, zdobywanie kompetencji w zakresie internacjonalizacji oraz zdobycie wiedzy wymaganej do opracowania strategii konkurencyjnej, wejście na rynek zagraniczny. Głównym celem projektu START jest pomoc obecnym i przyszłym przedsiębiorcom z sektora detalicznego w opracowaniu międzynarodowej strategii dla swojego biznesu, dzięki odpowiedniemu szkoleniu. Celem jest pomyślne wdrożenie procesu internacjonalizacji, z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii.

Cel badania:
Celem badania wśród MŚP z sektora handlu detalicznego w całej Unii Europejskiej, jest znalezienie ich realnych potrzeb; jakie umiejętności i postawy są niezbędne do pomyślnej internacjonalizacji biznesu detalicznego, a następnie stworzenie szkolenia które pozwali przedsiębiorcom z sektora handlu detalicznego rozwijać te kompetencje.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety i dziękujemy za współpracę.

Ankieta znajduje się pod adresem: LINK