Ruszyła XXV edycja konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, który wyłania i promuje innowacyjne rozwiązania naukowców, przedsiębiorców i specjalistów z wielu dziedzin, które mają potencjał aby zaistnieć na globalnym rynku. Na zwycięzców w trzech kategoriach czekają nagrody finansowe w wysokości 100 tys. zł. Każdy z wyróżnionych, których może być nawet 12, otrzyma 25 tys. zł. Konkurs finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich z Programu Inteligentny Rozwój (POIR).

Szybko zmieniający się świat, nie może obyć się bez innowacji niosących ze sobą obietnicę przyszłych korzyści dla użytkownika, społeczeństwa, a często także dla całej gospodarki. Z tego względu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) już po raz 25 ogłosiły konkurs „Polski Produkt Przyszłości”. Do konkursu można zgłaszać wyroby i technologie ułatwiające codzienne życie, automatyzujące procesy produkcji, wspomagające dbanie o zdrowie czy środowisko. Mogą być to rozwiązania z dowolnej dziedziny. Aplikować mogą (indywidualnie lub wspólnie) uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy, działający na terenie Polski.

Warto podkreślić, że uczestnicy Konkursu powinni dysponować autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanych rozwiązań. Konkurs prowadzony jest też z myślą o projektach, które osiągnęły już pewien stopień zaawansowania – powinny być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL) albo wdrożone do produkcji nie dłużej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.

Pomysłodawcy mogą zgłaszać swoje produkty w trzech kategoriach:

 • Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
 • Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy,
 • Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy.

Zgłoszone projekty oceniane będą przez ekspertów branżowych pod kątem poziomu innowacyjności, przydatności cech lub funkcjonalności produktu dla jego użytkowników końcowych, potencjału rynkowego, poziomu zaawansowania prac nad produktem, strategii wprowadzenia produktu na rynek, a także jego wpływu na środowisko. Dodatkowo punktowane będą patenty i zgłoszenia patentowe.

Wyboru laureatów dokona Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele najważniejszych instytucji w kraju: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Patentowego RP oraz organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz przedsiębiorczości współpracujących z PARP.

W każdej z kategorii przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 100 tys. zł, a także maksymalnie cztery wyróżnienia po 25 tys. zł. Kapituła konkursu może przyznać także nagrody specjalne: dla młodego przedsiębiorcy, za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz za ekoinnowację. Instytucje reprezentowane w Kapitule mogą przyznać też własne nagrody.

Organizatorzy Konkursu czekają na aplikacje do 1 grudnia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16.00). Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Laureaci poprzednich edycji

Produkt przyszłości przedsiębiorcy

W XXIV edycji w kategorii „Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy” nagrodę główną otrzymali twórcy innowacyjnych nanomembran NanoseenX do oczyszczania i odsalania wody opracowanych przez Nanoseen Sp. z o.o.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały projekty:

 • bezpieczne nanomateriały tlenowo-cynkowe opracowane przez Nanoxo z o.o;
 • PayEye – system identyfikacji biometrycznej z zastosowaniem do płatności okiem. Pierwszy na świecie komercyjny, kompletny system płatniczy, opierający się na akceptacji płatności poprzez identyfikację użytkownika z wykorzystaniem biometrii tęczówki oka i twarzy opracowany przez PayEye sp. z o.o.;
 • tusz do druku wyświetlaczy i oświetlenia OLED, zawierający autorskie emitery termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF) opracowany przez Noctiuluca S.A.;
 • unikalny zespół samojezdnych maszyn wiercącej i kotwiącej z napędem bateryjnym (BEV), przeznaczonych do eksploatacji i zabezpieczania wyrobisk w kopalniach surowców mineralnych oraz drążenia tuneli komunikacyjnych opracowany przez Mine Master sp. z o.o.

Wspólne projekty firm i uczelni

W kategorii „Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy” nie przyznano nagrody głównej.

W tej kategorii przyznano natomiast trzy wyróżnienia dla produktów:

 • innowacyjna technologia bioaktywnych cząstek nanokompozytowych opracowana przez ADJ Nanotechnology sp. z o.o. i Politechnikę Warszawską;
 • SkinSENS – nowa technologia w walce z alergiami opracowana przez Milton Essex SA i Wojskową Akademię Techniczną;
 • ultraszybkie wyłączniki hybrydowe DCU-HM do zabezpieczania pociągów zespolonych, elektrycznych zespołów trakcyjnych i elektrowozów eksploatowanych w systemach DC1 (3 KV) oraz DC2 (1,5 KV) trakcji kolejowej zasilanej prądem stałym opracowane przez Politechnikę Łódzką Katedrę Aparatów Elektrycznych i Zakład Aparatury Elektrycznej WOLTAN sp. z.o.o.

Nowoczesne rozwiązania nauki 

W kategorii „Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki” laur zdobyła Politechnika Poznańska za projekt AutoMedPrint, czyli system automatycznego projektowania i druku 3D spersonalizowanych ortez i protez kończyn, na podstawie danych z bezkontaktowych pomiarów antropometrycznych.

Dodatkowo wyróżnienia w tej kategorii zdobyły projekty:

 • technologia wyznaczania precyzyjnych orbit satelitów nawigacyjnych, w szczególności systemu europejskiego Galileo opracowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • INZNAK – inteligentne, autonomiczne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów opracowane przez Politechnikę Gdańską;
 • powłoka antyoblodzeniowa D-ICE coat opracowana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii;
 • Zrobotyzowany System Tynkarski opracowany przez Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.parp.gov.pl/konkursppp.

Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 2.4.1. inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów).

 

Źródło: PARP