Projekt „Kadry dla biznesu. Dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP” realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową jest odpowiedzią na nieustannie zmieniający się rynek pracy. Stale rozwijające się technologie, cyfryzacja czy nowe trendy branżowe sprawiają, że Przedsiębiorcy i pracownicy coraz częściej decydują się na udział w szkoleniach i usługach z zakresu doradztwa zawodowego.

Poprzez udział w „Kadrach dla biznesu” uczestnicy uzyskać mogą dofinansowanie w wysokości nawet 80% na usługi szkoleniowe oraz doradcze. Prawo jazdy? Kurs języka obcego? Szkolenia branżowe? Jeśli tylko przyczynią się one do rozwoju Przedsiębiorstwa- jesteśmy na tak!

Najważniejsze informacje:

  • Ze wsparcia skorzystać mogą mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę bądź jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego.
  • Refundujemy szkolenia i doradztwo zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
  • Poziom refundacji może wynieść 50% (w przypadku średnich przedsiębiorstw) bądź 80% (w przypadku samozatrudnionych, mikro i małych przedsiębiorstw)
  • Wnioski składać można za pośrednictwem elektronicznego generatora na stronie www.kdb.it.kielce.pl

Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Świadczą o tym przede wszystkim dane statystyczne- uczestnicy zrealizowali ponad 13 100 usług rozwojowych.

Zespół Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej serdecznie zachęcają świętokrzyskich przedsiębiorców do wzięcia udziału w „Kadrach dla biznesu”.

Więcej informacji na stronie www.kdb.it.kielce.pl

W przypadku pytań bądź wątpliwości pracownicy służą wszelką pomocą- zarówno poprzez kontakt osobisty, jak i ten telefoniczny pod numerem 539-934-222 bądź mailowy bur@it.kielce.pl