Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania w praktyce

W czasach nadmiernego fiskalizmu oraz inflacji prawa podatkowego przedsiębiorcy poszukują optymalnych oraz legalnych rozwiązań pozwalających na obniżenie obciążeń publicznoprawnych. W ocenie polskiego ustawodawcy, niektóre z powyższych działań podatników, mimo zgodności z prawem, mogą zostać podważone za pomocą klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Przedmiotem webinaru będzie zaprezentowanie podstawowych zasad funkcjonowania klauzuli oraz dotychczasowej praktyki organów podatkowych oraz sądów administracyjnych na przykładzie wybranych transakcji uznanych za tzw. niedozwoloną optymalizację podatkową.

Agenda:

1. Podstawowe zasady funkcjonowania klauzuli:

a) Przesłanki zastosowania GAAR, tj.
i Czynność skutkująca osiągnięciem korzyści podatkowej
ii Sprzeczność korzyści z przedmiotem lub celem ustawy
iii Korzyść podatkowa jako główny lub jeden z głównych celów dokonania czynności
iv Sztuczność

b) Opinie zabezpieczające – warunki wydania, procedura, koszty

c) Krótko o postępowaniu i konsekwencjach zastosowania klauzuli + sankcje z Ordynacji podatkowej

2. Syntetyczne omówienie dotychczasowych opinii zabezpieczających i wyroków

3. Praktyka stosowania klauzuli (na podstawie znanych nam statystyk)

4. Wskazanie na funkcjonowanie małych klauzul w wybranych przypadkach

5. Q&A

Prelegenci:

  • Marcin Szuflak, Specjalista, Doradztwo Transakcyjne, Grant Thornton
  • Szymon Konieczny, Specjalista w Kancelarii Prawnej Grant Thornton

Termin:

Wtorek, 8 czerwca, godz. 10.00-11.30

Zapisy:

https://grantthornton.clickmeeting.com/webinar-kiedy-obnizanie-obciazen-podatkowych-staje-sie-niedozwolona-optymalizacja-podatkowa-/register