Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A.

Koneckie Zakłądy Odlewnicze

Adres: 26-200 Końskie, ul. 1 Maja 57
Telefon: +48 41 372 64 50
Fax: +48 41 372 74 43
Email: kzo@kzo.pl
WWW: www.kzo.pl
REGON: 000027772 NIP: 658-00-01-047
Numer rejestrowy BDO 000010506

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000101854

Przedsiębiorca z ponad 100 letnią tradycją produkcji i sprzedaży wyrobów kanalizacyjnych z żeliwa szarego klasy EN GJL 150 i EN GJL 200. Obecnie żeliwo szare z grafitem płatkowym przeżywa drugą młodość jako materiał konstrukcyjny, którego stosowanie nie wynika z konieczności czy taniej technologii odlewania ale z jego niepowtarzalnych cech takich jak: bardzo dobra odporność na korozję, dobre przewodnictwo cieplne, skuteczność tłumienia drgań oraz dobra skrawalność. Cechy te uzasadniają trafność wyboru żeliwa szarego przez naszą firmę jako materiału do produkcji wyrobów kanalizacyjnych i gwarantują ich najlepszą jakość.

W swojej działalności wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, zapewniające najwyższą jakość oferowanych produktów z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne. Topienie metalu odbywa się w jednej z najnowocześniejszych, pro-ekologicznych topialni żeliwa w kraju, wyposażonej w żeliwiaki z automatycznym pomiarem poziomu wsadu, naddźwiękową instalacją tlenową, nowoczesną instalację odpylania gazów żeliwiakowych, oraz automatycznym łuskowym przenośnikiem odbioru żużla. Malowanie odlewów wykonywane jest poprzez zanurzanie ich w wannie z farbą. Jest ona w pełni zautomatyzowana, programowana i kontrolowana przez sterownik PLC. Do malowania używana jest w pełni ekologiczna, przyjazna dla środowiska naturalnego, farba wodorozcieńczalna. Detale przechodzą przez tunel ocieku i odparowania, po czym przejeżdżają do suszarki, gdzie następuje wysuszenie farby. Załadunek i rozładunek detali odbywa się w wyznaczonych strefach przy pomocy żurawi obrotowych. Rocznie malowane jest 500 tysięcy sztuk odlewów (około 10 tysięcy ton). Nowa malarnia zanurzeniowa spełnia wszystkie wysokie wymogi norm Unii Europejskiej, ochrony środowiska i BHP.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu i wykonawstwie oprzyrządowania oraz zmodernizowanemu w 2015 roku parkowi maszynowemu, w KZO S.A. wykonywane są najwyższej klasy modele o wysokiej dokładności wymiarowej na nowoczesnych obrabiarkach CNC: AWEA VP 2012, TOYODA FV1165 i TOYODA FV1050S.

Specjalność:

 • oprzyrządowanie odlewnicze oraz płyty podmodelowe
 • nietypowe detale
 • części maszyn
 • regeneracja części
 • detale wykonane wg dostarczonej dokumentacji
 • detale wykonywane wg wzoru
 • kokile
 • formy szklarskie
 • formy ceramiczne

Obróbka materiałów:

 • stal
 • żeliwo
 • aluminium
 • mosiądz

Nad jakością produktów czuwa laboratorium chemiczno-pomiarowe, wykonujące m.in. badania parametrów mas formierskich, badania wytrzymałościowe, badania wymiarowe za pomocą ramienia pomiarowego Fusion FaroArm, nieniszczące badania odlewów defektoskopem ultradźwiękowym USM 36

W zakresie przygotowania produkcji, przedsiębiorca oferuje klientom:

 • projektowanie oprzyrządowania odlewniczego wg rysunku części, rysunku odlewu lub powierzonego wzorca
 • adaptację powierzonego oprzyrządowania odlewniczego
 • wykonanie omodelowania we własnej modelarni na nowoczesnych maszynach CNC

W zakresie oprzyrządowania odlewniczego wykonywane są modele wraz z montażem na płytach oraz rdzennice. KZO oferuje wykonawstwo modeli odlewniczych z metalu, tworzyw sztucznych i drewna.