Międzynarodowy Salon Energii Odnawialnych, Czystej Energii i Zrównoważonego Rozwoju

Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Ambasadą RP w Algierii i Zagranicznym Biurem Handlowym PAIH stwarzają możliwość promocji polskich firm w ALGIERII w ramach Misji gospodarczej do Algieru i Oranu, która odbędzie się w dniach 22-26.10.2022 z okazji MT ERA’2022 /Międzynarodowy Salon Energii Odnawialnych, Czystej Energii i Zrównoważonego Rozwoju/.

Program misji przewiduje:
• Polsko-Algierskie Forum Biznesu oraz spotkania B2B z lokalnymi partnerami algierskimi przygotowane we współpracy z Algierską Narodowa Izba Gospodarczą w Oranie;
• Spotkania z przedstawicielami lokalnej administracji oraz algierskich organizacji wspierających handel i inwestycje w Algierze;
• Spotkania z ekspertami i przedsiębiorcami nt. lokalnych uwarunkowań i zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Algierii;
• Spotkania biznesowe w Algierze oraz w Oranie na polskim stoisku promocyjnym podczas MT ERA ‘2022 .

Algieria, dzięki swojemu położeniu w centralnej części Afryki Północnej, jest bramą pozwalającą na swobodny dostęp do innych krajów całego regionu i dąży do zwiększenia eksportu na rynki państw afrykańskich. Z tego powodu w 2018 r. dołączyła do sygnatariuszy porozumienia o utworzeniu Afrykańskiej Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu (AfCFTA), której stopniowe uruchamianie rozpoczęło się 1 stycznia 2021 r.
Algieria jednocześnie dzięki zasobom naturalnym należy do grona najbogatszych krajów kontynentu posiadając 10. największe na świecie złoża gazu i pozostaje w czołówce pozaunijnych eksporterów do UE. Biorąc także pod uwagę bogate złoża ropy naftowej i ambitne projekty produkcji „zielonego” wodoru z OZE, a także geograficzną bliskość Europy, kraj ten naturalnie staje się jej ważnym partnerem w zakresie zmniejszania zależności energetycznej.

Zapotrzebowanie rynku algierskiego na technologie środowiskowe dotyczy głównie takich dziedzin jak:
• energia słoneczna i wiatrowa – priorytetem kraju jest pozyskiwanie inwestorów gotowych do montażu paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych na Saharze, aby zmniejszyć lokalne wykorzystywanie gazu dla przemysłu i gospodarstw domowych. Między innymi w tym celu zliberalizowano prawo inwestycyjne. Jego zmiana pozwoliła znieść obowiązek tworzenia w sektorze OZE spółek joint-venture z algierskimi partnerami
• energooszczędne technologie w budownictwie; izolacja termiczna budynków
• wykorzystanie OZE w rolnictwie; budowa państwowych gospodarstw rolnych na Saharze zasilanych z odnawialnych źródeł energii, głównie energii solarnej
• recykling; w tym odpadów plastikowych; stacje oczyszczania i odsalania wody
• technologie wodorowe dla zwiększenia eksportu energii z Algierii do Europy
• biopaliwa jako element redukcji zużycia gazu i ropy naftowej, które mają być przeznaczone w większym stopniu na eksport
• zabezpieczenie infrastruktury energetycznej przed pożarami

Perspektywy do współpracy istnieją również w innych branżach, jak budownictwo, rolnictwo, sektor medyczny i rolno-spożywczy, ochrona środowiska, przemysł maszynowy, opakowaniowy, motoryzacyjny i obronny, zapraszamy także przedstawicieli tych branż do udziału w misji.

Szacunkowy koszt udziału w Misji, w ramach którego przygotowany zostanie dla Państwa program merytoryczny oraz zapewniona obsługa logistyczna, kształtuje się w granicach 8.000 – 9.000 pln netto/osoba. Ostateczny koszt uzależniony jest od ceny biletów lotniczych i aktualnego kursu lokalnej waluty.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Misji uprzejmie prosimy o wstępną rejestrację i wypełnienie formularza zgłoszenia celem przekazania dalszych szczegółowych informacji.