Specjalna Strefa Ekonomiczna ,,Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27 – 200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 32 251 900 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096 zaprasza do złożenia ofert na:
Modernizacja budynku przemysłowego z częścią biurową (pomieszczenia nr 1a, 40, 40b, 41, 2b, 7f, 25, 26, 117a i 122a oraz część ściany zewnętrznej), położonego przy ul. Ściegiennego 499  w Kielcach.

SWZ

Zalacznik Nr 1 – Formularz oferty- WZÓR

Załącznik Nr 2 – Umowa wzór

Załącznik nr 3 – Adaptacja pomieszczeń parteru – przedmiar robót

Załącznik nr 4 – Sanitariaty – przedmiar robót

Załącznik Nr 5 -Rzut parteru

Załącznik Nr 6 – Rzut I piętro