SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ

2022-05-24T15:06:33+02:0024 maja, 2022|

Dotyczy: zaproszenia do nieograniczonego przetargu pisemnego nr 255/22 Organizator przetargu nr 255/22 z dnia 31.03.2022 r. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedziba w Starachowicach, informuje, iż dokonuje sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej zaistniałej w ogłoszeniu nr 255/22 z dnia 31.03.2022 r. dotyczącym zaproszenia do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym nr 255/22 mającym na celu wyłonienie [...]

Przetarg pisemny nieograniczony nr 256/22

2022-05-16T14:35:46+02:0016 maja, 2022|

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494 NIP: 664-17-78-096 jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” działając na zlecenie Gminy Staszów, w [...]

Rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie robót budowlanych

2022-04-07T11:49:47+02:007 kwietnia, 2022|

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą przy ul. Radomskiej 29, 27-200 Starachowice, informuje, iż w wyniku konkursu ofert na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji: „Modernizacja części budynku biurowego Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (piętro II) zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 729/38, obręb 0001 przy ul. Radomskiej 29 w Starachowicach’’, wybrano ofertę firmy: PPUH „Demax” [...]

Konferencja pt. „Przemysł 4.0 – wyprzedź konkurencję”

2022-04-06T08:45:50+02:006 kwietnia, 2022|

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Przemysł 4.0 – wyprzedź konkurencję”. Konferencja odbędzie się 12 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w Hotelu Binkowski w Kielcach przy ul. Wojciecha Szczepaniaka 42. Partnerami wydarzenia są: Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A., Platforma Przemysłu Przyszłości, Łukasiewicz-Instytut Technologii Eksploatacji, Kielecki Park Technologiczny oraz ARP Centrum [...]

Load More Posts
Go to Top