Rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie robót budowlanych

2021-12-14T08:30:43+01:0013 grudnia, 2021|

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą przy ul. Radomskiej 29, 27-200 Starachowice, informuje, iż w wyniku konkursu ofert na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji: „Modernizacja części budynku biurowego Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (piętro I) zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 729/38, obręb 0001 przy ul. Radomskiej 29 w Starachowicach’’, wybrano ofertę firmy: PPUH „Demax” [...]

Przetarg pisemny nieograniczony nr 254/21

2021-12-01T13:02:10+01:001 grudnia, 2021|

Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" S.A. z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony. REGON: 290914494 NIP: 664-17-78-096 jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną "Starachowice" działając na zlecenie Gminy Iłża, w [...]

Rozstrzygnięcie przetargu nr 252/21

2021-11-23T10:08:43+01:0023 listopada, 2021|

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. informuje, iż do przetargu nr 252/21 z 24.09.2021r. nie wpłynęła żadna oferta ani też nie wpłynęło żadne wadium, w związku z czym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  

Load More Posts
Go to Top