Rozstrzygnięcie konkursu na Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie SSE ,,Starachowice” w sezonie zimowym 2023/2024

2023-11-09T10:10:50+01:009 listopada, 2023|

SSE ,,Starachowice” S.A. informuje, że w drodze przeprowadzonego postępowania w przedmiocie zawarcia umowy na utrzymanie dróg, parkingów i chodników na obszarze SSE ,,Starachowice” w  sezonie zimowym 2023/2024, została wybrana oferta firmy EkoMedia Sp. z o.o.  z siedzibą w Starachowicach. Zimowe utrzymanie dróg 2023-2024

Przetarg pisemny nieograniczony nr 266/23

2023-10-20T15:09:33+02:0020 października, 2023|

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. zaprasza do nieograniczonego przetargu pisemnego nr 266/23 mającego na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 0006 Grzybów, gmina Staszów, powiat staszowski, objętej granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, o numerach ewidencyjnych 331/2 i powierzchni wynoszącej 0,9135 ha oraz 332/4 o powierzchni wynoszącej 0,3776 [...]

Zaproszenie do składania ofert: Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” w sezonie zimowym 2023/2024

2023-10-20T14:06:10+02:0020 października, 2023|

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096 zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i [...]

Load More Posts
Go to Top