W dniu 2 września 2022 r. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt zmiany ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Nowelizacja jest w początkowej fazie procesu legislacyjnego. Zgodnie z założeniami resortu, przedstawienie projektu Radzie Ministrów ma nastąpić w III kwartale 2022 r. O dalszych pracach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Przeczytaj alert