Szanowni Państwo,

w ramach cyklu dotyczącego paperless w organizacji, chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na zmianę stanowiska organów podatkowych dotyczących elektronicznych dowodów księgowych, zgodnie z którym istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ujętych w księgach rachunkowych na podstawie skanów dokumentów źródłowych.

Więcej informacji na ten temat przygotowanych przez TLA – Kancelaria odnajdą Państwo w załączonym artykule.

Szczególnie w dobie COVID-19, dla wielu przedsiębiorców stało się jasne, że wdrożenie procedur ograniczających zużycie papieru, pozwala osiągnąć znaczne oszczędności w prowadzeniu biznesu.

Częścią wprowadzenia paperless jest digitalizacja dokumentów dla celów podatkowych. Jednak w sytuacji, w której podatnicy:

  • podjęli decyzję o archiwizowaniu faktur papierowych wyłącznie w formie elektronicznej oraz jednocześnie;
  • obawiali się, że organy podatkowe mogą kwestionować prawo zaliczenia do KUP tak udokumentowanego wydatku

– występowali w wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

W ostatnich latach organy podatkowe odmawiały wszczęcia postępowania o jej wydanie w zakresie CIT z uwagi na to, że wniosek dotyczył:

  • przepisów ustawy o rachunkowości, które nie są przepisami prawa podatkowego oraz
  • przepisów ordynacji podatkowej regulujących uprawnienia organów podatkowych.

Na skutek wyroku WSA, który uchylił takie postanowienie organu i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12 maja2020 r. o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.103.2018.11.BG, stwierdził, że:

  • dowód księgowy, który będzie właściwy do wprowadzenia kosztu do ksiąg rachunkowych, będzie również stosownym dokumentem do celów podatkowych;
  • poniesione wydatki na podstawie dowodów źródłowych, których oryginalne wersje zostały zniszczone, a pozostały jedynie kopie w formie cyfrowej, może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Pomimo, że powyższa interpretacja została wydana na skutek wyroku WSA, należy wierzyć, że stanowi ona “zwrot akcji” oraz początek drogi w kierunku pełnej digitalizacji dokumentów, nie tylko dla celów VAT, ale również dla celów CIT.