Project Description

Porozumienie o powołaniu Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej (ŚKEZ) zostało podpisane 27 kwietnia 2015 r. z inicjatywy Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. i Kuratorium Oświaty w Kielcach. Inicjatywie patronatu Honorowego udzielił Minister Rozwoju.logo_pl

Cele ŚKEZ to:

  • Łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego na rzecz kształcenia zawodowego na potrzeby gospodarki i lokalnych rynków pracy.
  • Zapewnienie przedsiębiorcom wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych kadr.
  • Zwiększenie dostępności uczniów do praktyk realizowanych w rzeczywistych warunkach pracy przedsiębiorcy.
  • Prognozowanie zapotrzebowania na umiejętności i kwalifikacje zawodowe.
  • Zwiększanie konkurencyjności absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy.

Członkami ŚKEZ są następujące podmioty:

L.p. Świętokrzyski Klaster Edukacji Zawodowej Data przystąpienia
1 Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. 27 kwietnia 2015 r.
2 Kuratorium Oświaty w Kielcach 27 kwietnia 2015 r.
3 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 27 kwietnia 2015 r.
4 Wojewoda Świętokrzyski 27 kwietnia 2015 r.
5 Politechnika Świętokrzyska 27 kwietnia 2015 r.
6 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 27 kwietnia 2015 r.
7 MAN Bus Sp. z o.o. 27 kwietnia 2015 r.
8 Odlewnie Polskie S.A. 27 kwietnia 2015 r.
9 MESKO S.A. 27 kwietnia 2015 r.
10 CELSA HUTA OSTROWIEC Sp. z o.o. 27 kwietnia 2015 r.
11 Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. 27 kwietnia 2015 r.
12 LSC Communications Poland Sp. z o.o 27 kwietnia 2015 r.
13 Cerrad Sp. z o.o. 27 kwietnia 2015 r.
14 PPUH PERFOPOL Sp. z o.o. 27 kwietnia 2015 r.
15 Ceramika Nowa Gala II Sp. z o.o. 27 kwietnia 2015 r.
16 ELTEL Networks S.A. w Luboniu 27 kwietnia 2015 r.
17 Konwent Starostów Województwa Świętokrzyskiego 27 kwietnia 2015 r.
18 Związek Miast i Gmin – Burmistrz Skalbmierza 27 kwietnia 2015 r.
19 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 27 kwietnia 2015 r.
20 Targi Kielce 27 kwietnia 2015 r.
21 Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach 27 kwietnia 2015 r.
22 Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach 27 kwietnia 2015 r.
23 Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” 27 kwietnia 2015 r.
24 Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. 27 kwietnia 2015 r.
25 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu 27 kwietnia 2015 r.
26 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 27 kwietnia 2015 r.
27 Kielecki Park Technologiczny 27 kwietnia 2015 r.
28 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 27 kwietnia 2015 r.
29 Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich 27 kwietnia 2015 r.
30 Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach 27 kwietnia 2015 r.
31 Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej 29 lipca 2015 r.
32 Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach 29 lipca 2015 r.
33 Biuro Rachunkowego BIUREX Sp. z o.o. w Kielcach 29 lipca 2015 r.
34 KMB Practise w Starachowicach 29 lipca 2015 r.
35 Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim 29 lipca 2015 r.
36 Krajowa Federacja Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani” w Kielcach 29 lipca 2015 r.
37 Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Turystyki „KAROL” w Starachowicach 29 lipca 2015 r.
38 Świętokrzyska Izba Gospodarcza w Ostrowcu Świętokrzyskim 29 lipca 2015 r.
39 Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych S.C. w Ostrowcu Świętokrzyskim 29 lipca 2015 r.
40 Powiat Starachowicki 29 lipca 2015 r.
41 Multiedukator Sp. z o.o. w Kielcach 21 września 2015 r.
42 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Starachowicach 21 września 2015 r.
43 Gmina Staszów 21 września 2015 r.
44 Consenso Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim 21 września 2015 r.
45 Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego w Kielcach 21 września 2015 r.
46 Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu 21 września 2015 r.
47 STARPOL II Sp. z o.o. w Starachowicach 21 września 2015 r.
48 Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 18 lutego 2016 r.
49 Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach 18 lutego 2016 r.
50 Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach 18 lutego 2016 r.
51 Gmina Starachowice 18 lutego 2016 r.
52 Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ELRUZ” Wojciech Krzemiński i spółka 18 lutego 2016 r.

Instytucje zainteresowane przystąpieniem do ŚKEZ mogą zrobić to po akceptacji Regulaminu i podpisaniu Deklaracji Partnerskiej.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej

Deklaracja Partnerska Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej