Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. informuje, że postanawia zakończyć postępowanie na „Przebudowę części budynku biurowego (ostatnia kondygnacja z tarasem) na terenie działki nr ewid. 729/38, obręb 0001 przy ul. Radomskiej 29 w Starachowicach” bez wyboru oferty ze względu na cenę oferty znacznie przekraczającą kwotę, jaką przeznaczono na realizację zamówienia zgodnie z Uchwałą Nr 08/09/2022 Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. z dnia 28 września 2022 r.