Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. zaprasza do przetargu pisemnego nieograniczonego nr 265/23, mającego na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie:

⦁ prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kielcach przy ul. Ściegiennego 499, obręb 0030, oznaczonej jako działka nr ewid. 501/14 (powstała z podziału działki nr ewid. 501/11) o powierzchni 64 444 m2, objętej księgą wieczystą KI1L/00191001/9 VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach oraz prawa własności budynków posadowionych na tej nieruchomości,
⦁ prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kielcach przy ul. Ściegiennego 499, obręb 0030, oznaczonej jako działka nr ewid. 615/2, o powierzchni 933 m2, objętej księgą wieczystą KI1L/00191003/3 VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach,
⦁ udział 65380/764537 części w prawie użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej położonej w Kielcach przy ul. Ściegiennego 499, oznaczonej jako działka nr ewid. 501/13, o powierzchni 18 086 m2, objętej księgą wieczystą KI1L/00191002/6 VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach.

Zaproszenie przetarg 265.23