Przetargi i rokowania2020-10-21T09:44:50+02:00

Przetargi i rokowania

Ogłoszenia i rozstrzygnięcia

SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ

Dotyczy: zaproszenia do nieograniczonego przetargu pisemnego nr 255/22 Organizator przetargu nr 255/22 z dnia 31.03.2022 r. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedziba w Starachowicach, informuje, iż [...]

Przetarg pisemny nieograniczony nr 256/22

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział [...]

Rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie robót budowlanych

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą przy ul. Radomskiej 29, 27-200 Starachowice, informuje, iż w wyniku konkursu ofert na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji: „Modernizacja części [...]

Przetarg pisemny nieograniczony nr 255/22

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01,  www.sse.com.pl  Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział [...]

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NR 254/21

Informacja o wyniku przetargu nr 254/21 dotycząca przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” przy ul. Radomskiej 29, 27-200 Starachowice, w  dniu 15 lutego [...]

Rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie robót budowlanych

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą przy ul. Radomskiej 29, 27-200 Starachowice, informuje, iż w wyniku konkursu ofert na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji: „Modernizacja części [...]

Load More Posts
Go to Top