Polska zanotowała bardzo dobrą dynamikę wzrostu wskaźników innowacyjności. Ranking pokazuje, że europejska wydajność innowacyjna systematycznie rośnie, wyprzedzając po raz kolejny Stany Zjednoczone. Wciąż jednak Europa goni światowych liderów innowacji, takich jak Korea Południowa, Australia i Japonia.

Choć  Polska, podobnie jak w 2019 roku zajęła 24 miejsce, to jednak  nadrobiła  dystans do większości umiarkowanych innowatorów. Co istotne sumaryczny wskaźnik innowacyjności za 2019 rok rósł w naszym przypadku zdecydowanie szybciej i w gronie umiarkowanych innowatorów szybsze tempo odnotowały tylko Włochy 0.019 Hiszpania 0.030 i Cypr 0.046).

W raporcie zauważono, że Polska na przestrzeni lat 2018-2019 wykazała silny wzrost, który doprowadził do ogólnego wzrostu wydajności systemu innowacji o 13,0 punktów proc. w porównaniu z 2012 rokiem. Wysoko (powyżej średniej unijnej) zostały także ocenione takie czynniki jak: populacja z wyższym wykształceniem, innowacje nie oparte na B+R, powszechność wzornictwa przemysłowego oraz zatrudnienie w szybko rosnących przedsiębiorstwach.

W obszarze Tworzenie środowiska przyjaznego innowacjom  mamy nie tylko najlepszą pozycję, ale także od dwóch lat, także zdecydowanie najwyższy wskaźnik wzrostu w całej UE – zauważa wiceminister Krzysztof Mazur. Oba brane w tej kategorii czynniki – sieć łączy szerokopasmowych oraz poszukiwanie i wykorzystywanie szans (opportunity-driven entrepreneurship) mają wartość powyżej średniej unijnej. Rozwój ten można wiązać z intensywnym wsparciem rozwoju startupów w Polsce, czyli wzrostem udziału młodych przedsiębiorców, którzy założyli firmę nie z przymusu, a z chęci rozwoju lub większego zarobkowania w stosunku do innych alternatyw – dodaje wiceszef MR.

Trend ten pozytywnie  wpływa również na wskaźnik dot. przedsiębiorstw szybko rozwijających się (130,5%), a także ze znaczącymi inwestycjami w infrastrukturę informatyczną.

W niektórych kategoriach, mimo że łączny wynik odbiega jeszcze od średniej unijnej, Polska odnotowała wysoki wzrost:

  • wskaźnik Lifelong learning / Kształcenie przez całe życie – wzrósł o 42,5%,
  • wskaźnik Public-private co-publications/Wspólne publikacje sektora nauki (publicznego) i firm na milion ludności – wzrósł o 33,4%,
  • wskaźnik R&D expenditure in the business sector /Nakłady sektora prywatnego na B+R jako % PKB – wzrósł o 19,4%,
  • wskaźnik International scientific co-publications /Publikacje naukowe z co najmniej 1 zagranicznym współautorem – wzrósł o 11,1%,
  • wskaźnik R&D expenditure in the public sector / Nakłady sektora publicznego na B+R jako % PKB – wzrósł o 11,1%.

Wzrosty te w dużej części można łączyć ze zmianami legislacyjnymi wprowadzonymi pakietem ustaw o innowacyjności, które m.in. wprowadziły coraz chętniej wykorzystywane ulgi podatkowe na prace badawczo-rozwojowe, ulgę IP Box, szeroko zakrojonymi działaniami mającymi na celu wsparcie rozwoju ekosystemu startupowego (różne komponenty Programu Start in Poland), reformę Urzędu Patentowego, realizację Narodowego Planu Szerokopasmowego czy realizację programów i działań finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Link do raportu