Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą przy ul. Radomskiej 29, 27-200 Starachowice, informuje, iż w wyniku konkursu ofert na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji: „Modernizacja części budynku biurowego Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (piętro II) zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 729/38, obręb 0001 przy ul. Radomskiej 29 w Starachowicach’’, wybrano ofertę firmy:

PPUH „Demax” Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach, przy ulicy Harcerskiej 11.

Rozstrzygnięcie konkursu (II piętro)