Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” SA informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zadania: „Zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” w sezonie zimowym 2022/2023”, została wybrana najkorzystniejsza oferta wykonawcy: Zbigniew Malicki Przedsiębiorstwo Budowlane MALIBUD z siedzibą w Starachowicach przy ul. Nowowiejskiej 67A.

Informacja o wyniku Zima 22-23