SSE Starachowice” S.A. informuje, że w drodze przeprowadzonego postępowania w przedmiocie zawarcia umowy na utrzymanie dróg i parkingów na obszarze SSE „Starachowice” w sezonie zimowym 20211/2022, została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Budowlane MALIBUD Zbigniew Malicki z siedzibą w Starachowicach.

SSE rozstrzygnięcie przetargu