Rozstrzygnięcie konkursu na Zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie SSE ,,Starachowice” w sezonie zimowym 2020/2021.

SSE ,,Starachowice” S.A. informuje, że w drodze przeprowadzonego postępowania w przedmiocie zawarcia umowy na utrzymanie dróg i parkingów na obszarze SSE ,,Starachowice” w  sezonie zimowym 2020/2021, została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Budowlane MALIBUD Zbigniew Malicki z siedzibą w Starachowicach.