Na podst. par 8 ust. zasad ogólnych konkursu ofert na : ” Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie SSE „Starachowice” w Starachowicach, obszar 01″,Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice informuje, że Komisja Konkursowa jako najkorzystniejszą wybrała ofertę firmy: EkoMedia Sp. z oo. z siedzibą: 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29.

Zgodnie z treścią par.10 wskazanych wyżej wymienionych zasad ogólnych konkursu umowa z wybranym oferentem zostanie podpisana w terminie 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyboru przez Zarząd SSE „Starachowice” S.A.