SSE ,,Starachowice” S.A. informuje, że w drodze przeprowadzonego postępowania na  Modernizację budynku przemysłowego z częścią biurową (pomieszczenia nr 1a, 40, 40b, 41, 2b, 7f, 25, 26, 117a i 122a oraz część ściany zewnętrznej), położonego przy ul. Ściegiennego 499  w Kielcach została wybrana oferta złożona przez firmę:
PPUH „Demax” Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach, ul. Harcerska 11, 27-200 Starachowice