Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A., uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego w dniu 28 kwietnia 2023 roku nieograniczonego przetargu pisemnego nr 263/23, przeprowadzonego w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A. przy ul. Radomskiej 29, 27-200 Starachowice, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

MW Auto Sp. z o.o. ul. Katowicka 59, 43-190 Mikołów

 

Informacja o wyniku przetargu