Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygniętego w dniu 10 listopada 2022 roku przetargu pisemnego nieograniczonego nr 257/22, przeprowadzonego w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A. przy ul. Radomskiej 29, 27-200 Starachowice, została wybrana najkorzystniejsza oferta:
Kamil Glica prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KG-MOTUS Kamil Glica z siedzibą Sielec 20, 28-200 Staszów.

rozstrzygnięcie 257_22