Zapraszamy na szkolenie online pn. INCOTERMS 2020 – najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów – 14 września 2022 r.

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, specjalistów, handlowców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką handlu zagranicznego.

Po szkoleniu jego uczestnik będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms , z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

Metodologia: Wykład online „na żywo”, wzbogacony animowaną prezentacją Incoterms. W trakcie szkolenia, sumarycznie, około jedna godzina zostanie poświęcona na wymianę poglądów w formie dyskusji, ewentualne formułowanie problemów, pytania i odpowiedzi – wszystko na platformie Zoom.

Trener: Pan Jarosław Hermanowski – ekspert w zakresie INCOTERMS i kontraktacji eksportowej. Jedyny w Polsce trener akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. Niezależny konsultant, trener i wykładowca, specjalizujący się w zagadnieniach kontraktów w handlu zagranicznym. Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej. Autor licznych publikacji z zakresu handlu zagranicznego m.in. oficjalnego tłumaczenia publikacji Incoterms 2010 oraz Incoterms 2020.

Materiały szkoleniowe: autorskie materiały szkoleniowe, w tym prezentacja.

Program szkolenia:
[1] Wprowadzenie:
– Jak powstają reguły Incoterms?;
– Incoterms 2020 a umowa sprzedaży (pojęcia dostawa, własność, ryzyko);
[2] NOWOŚCI i RÓŻNICE w Incoterms 2020:
– Nowy obszerny Wstęp, który kładzie większy nacisk na dokonanie właściwego wyboru;
– Uaktualnione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą;l Dodany nowy „horyzontalny” układ artykułów;
– Zmiana kolejności artykułów nadająca dostawie i ryzyku wyższą rangę (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5);
– Konosamenty z adnotacją „on board” w FCA;
– Różne poziomy ochrony ubezpieczeniowej w CIP (ICC A) i CIF (ICC C);
– Zmiana inicjałów DAT na DPU i zmiana kolejności DAP i DPU;
– Przewóz własnymi środkami transportu w FCA, DAP, DPU i DDP;
– Koszty i ich usytuowanie (A9/B9 zamiast A6/B6);
– Włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9).
[3] Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającym i kupującym;
[4] Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms 2020:
– brak informacji o wersji Incoterms;
– negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy;
– błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym;
– możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C.
[5] Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms 2020.
[6] Incoterms 2020 a umowa spedycji i umowa przewozu.
[7] Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms 2020.
[8] Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi).

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia:
14 września 2022 r.

Orientacyjne godziny – 8.00 – 15.00
8.00-8.30 – logowanie na platformie Zoom/ sprawdzanie ustawień audio i video
8.30-10.00 – I blok
10.00-10.15 – przerwa
10.15-11.00 – II blok
11.00-11.10 – przerwa
11.10-12.00 – III blok
12.00-12.10 – przerwa
12.10-12.50 – cd III blok
12.50-13.00 – przerwa
13.00-15.00 – warsztaty

Szkolenie realizowane będzie na platformie Zoom.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza online lub przesłanie zgłoszenia na e-mail bnersewicz@kig.pl oraz dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Pakiet I: Koszt udziału w szkoleniu online wynosi 550 zł + 23%VAT.

Cena dotyczy udziału 1 osoby i obejmuje: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf oraz certyfikat w wersji pdf.


Pakiet II: Koszt udziału w szkoleniu online + publikacja Incoterms 2020 w wersji książkowej wraz z kosztami wysyłki wynosi 670 zł + 23%VAT.

Cena dotyczy udziału 1 osoby i obejmuje: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf oraz certyfikat w wersji pdf, a także publikacja Incoterms 2020 w wersji książkowej wraz z kosztami wysyłki.