Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01,  www.sse.com.pl  Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494   NIP: 664-17-78-096

Unieważnia postępowanie ogłoszone w dniu 08.09.2022 r. na składnie ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023.

Unieważnienie postępowania