Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. prostuje oczywistą omyłkę pisarską w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do oferty– Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie SSE Starachowice

467171_zaproszenie-do-skladania-ofert-czyszczenie-kanalizacji-deszczowej

poprzez wpisanie na stronie drugiej w miejscu terminu realizacji zamówienia: daty 30.10.2021 r., zamiast 30.11.2019 r.

Pozostała treść załącznika jak i całej oferty pozostają bez zmian.