W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy przedstawicieli jednostek zainteresowanych udziałem w XVIII edycji Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości lub samą koncepcją regionalnej nagrody jakości, na pierwsze spotkanie informacyjno-szkoleniowe.

 

Spotkanie odbędzie się 19 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3 (budynek C2, I piętro, sala nr 102), w godz. 10.00 – 14.00. Szkolenie jest bezpłatne i nie obliguje do wzięcia udziału w konkursie.

Podczas spotkania zostaną szczegółowo omówione wymogi i zasady uczestnictwa w konkursie, przebieg jego poszczególnych etapów, zostaną zaprezentowane obowiązujące dokumenty konkursowe oraz przedstawione wskazówki dotyczące ich wypełniania. Uczestnicy spotkania zostaną zapoznani z modelem samooceny organizacji wykorzystywanym w konkursie oraz wybranymi zagadnieniami z zakresu zarządzania przez jakość.

Celem Świętokrzyskiej Nagrody Jakości jest propagowanie idei zarządzania przez jakość – TQM poprzez wyróżnianie najlepszych przedsiębiorstw i organizacji z terenu Województwa Świętokrzyskiego, stale doskonalących się, konsekwentnie wdrażających nowoczesne koncepcje zarządzania, ukierunkowane na zaspokojenie rosnących potrzeb i wymagań klientów oraz partnerów. W konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa, organizacje publiczne, niepubliczne i edukacyjne działające w regionie świętokrzyskim od minimum 4 lat, odnoszące sukcesy dzięki skutecznie i efektywnie realizowanej polityce jakości.

Ze względów organizacyjnych, uczestnictwo w spotkaniu należy potwierdzić najpóźniej do dnia 18 kwietnia br. na numer telefonu 41 365 81 82 lub drogą elektroniczną: snj@sejmik.kielce.pl.

Regulamin Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, harmonogram przebiegu tegorocznej edycji, kategorie nagród oraz inne niezbędne informacje dotyczące konkursu są dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w zakładce: Świętokrzyska Nagroda Jakości.

W konkursie Świętokrzyskiej Nagrody Jakości mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa i organizacje:

 1. Działające na terenie Województwa minimum 4 lata i płacące w nim podatki.
 2. Zgłoszą w terminie wyznaczonym przez Kapitułę, na piśmie, deklarację przystąpienia do konkursu.

Aktualnie Nagroda przyznawana jest w 9 kategoriach:

 1. Nagroda dla Mikroprzedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych (do 9 osób zatrudnionych).
 2. Nagroda dla Małych Przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych (od 10 do 49 osób zatrudnionych).
 3. Nagroda dla Średnich Przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych (od 50 do 249 osób zatrudnionych).
 4. Nagroda dla Dużych Przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych (od 250 do 500 osób zatrudnionych).
 5. Nagroda dla Bardzo Dużych Przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych (powyżej 500 do 1500 osób zatrudnionych).
 6. Nagroda dla Wielkich Przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych (powyżej 1500 osób zatrudnionych).
 7. Nagroda dla Organizacji Publicznych (niezależnie od liczby zatrudnionych osób).
 8. Nagroda dla Organizacji Niepublicznych (niezależnie od liczby zatrudnionych osób).
 9. Nagroda dla Organizacji Edukacyjnych (niezależnie od liczby zatrudnionych osób).

         Świętokrzyska Nagroda Jakości jest jedynym, organizowanym w regionie konkursem, którego ideą nie jest nagradzanie uczestników, lecz przede wszystkim obiektywna i rzetelna ocena wdrożonych rozwiązań organizacyjno-systemowych. Wykorzystywany w ŚNJ model oceny organizacji, polegający na identyfikacji mocnych i słabych stron pozwala określić dalsze kierunki jej rozwoju oraz podjąć działania doskonalące, poprawiające jej wyniki biznesowe.

Dodatkowo, udział w Konkursie stanowi okazję do bezstronnej zewnętrznej oceny pozycji organizacji na tle konkurencji, a także pozwala poszerzyć wiedzę nt. nowoczesnych metod i systemów zarządzania przedsiębiorstwem poprzez uczestnictwo w organizowanych spotkaniach poświęconych zagadnieniom z zakresu szeroko rozumianej jakości.

Oceny wniosków składanych do Konkursu ŚNJ oraz wizyty w przedsiębiorstwach, które zakwalifikują się do kolejnych etapów dokonuje Zespół Ekspertów o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach i doświadczeniu we wdrażaniu systemów Zarządzania przez Jakość.

 Korzyści dla firmy płynące z udziału w Konkursie Świętokrzyska Nagroda Jakości

 1. Otrzymanie (brązowego, srebrnego, złotego lub platynowego) Certyfikatu i/lub Berła Świętokrzyskiej Nagrody Jakości.
 2. Uzyskanie możliwości wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie jakości – Polska Nagroda Jakości, a następnie na poziomie europejskim – w Europejskiej Nagrodzie Jakości.
 3. Prawo posługiwania się logiem Świętokrzyskiej Nagrody Jakości w celach promocyjnych i w ramach prowadzonej korespondencji.
 4. Promocja organizacji i jej dokonań w mediach (prasa, radio, telewizja, Internet).
 5. Dokonanie samooceny organizacji pod kątem skuteczności wdrożenia lub potrzeby zastosowania konkretnego systemu zarządzania jakością oraz nowoczesnych metod zarządzania w organizacji.
 6. Wzmocnienie wizerunku firmy, nobilitacja i prestiż.
 7. Większe zaufanie ze strony klientów.
 8. Możliwość bezpłatnego uczestniczenia w szkoleniach z zakresu nowoczesnych metod zarządzania przez jakość oraz systemów zarządzania jakością organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Etapy konkursu:

I etap:

 • spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek zainteresowanych udziałem w konkursie poświęcone zasadom uczestnictwa w regionalnym konkursie jakości.
 • złożenie przez jednostkę deklaracji uczestnictwa w konkursie,
 • wypełnienie przez jednostkę otrzymanego z Sekretariatu Konkursu wniosku.

II etap:

 • wizyta Zespołu Ekspertów w organizacji (po uprzedniej weryfikacji wniosków konkursowych), której celem będzie zweryfikowanie wybranych informacji podanych w wypełnionych wnioskach konkursowych ze stanem faktycznym oraz uzyskanie dodatkowych danych, związanych z tematyką konkursu.
 • przygotowanie przez Zespół Ekspertów raportu z wizyty, zawierającego rekomendacje konkretnych jednostek do przyznania tytułu (-ów) Laureata lub Wyróżnionego w danej edycji konkursu.
 • w oparciu o nominacje Zespołu Ekspertów Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, Kapituła dokonuje ostatecznego wyboru Laureatów i Wyróżnionych.
 • Świętokrzyska Gala Jakości – uroczyste zwieńczenie konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości.

Opłaty konkursowe: 800,00 złotych dla wszystkich jednostek, w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób średniorocznie – 200,00 zł.

Sekretariat Konkursu:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej / Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce (IV piętro, pokój nr 410)
tel. 41 365 81 82, fax: 41 365 81 91; e-mail: snj@sejmik.kielce.pl