Ulga na powrót jest jednym z ważnych zwolnień z PIT, które zostały wprowadzone 1 stycznia 2022 r. w ramach pakietu nowelizacji „Polski Ład”. Choć można by uznać, że nazwa ulgi wskazuje, że jest ona adresowana wyłącznie do Polaków powracających do Polski z zagranicy, w rzeczywistości skorzystać może z niej również cudzoziemiec, który po 1 stycznia 2022 r. przeniesie swoje miejsce zamieszkania do Polski.

Atrakcyjność tego zwolnienia dodatkowo zwiększa fakt, że roczna kwota zwolnienia wynosi do 85 528 zł przychodu w danym roku, a podatnik może skorzystać z ulgi aż przez cztery kolejno po sobie następujące lata podatkowe. Dodatkowo, podatnik może zdecydować czy zwolnienie będzie stosowane począwszy od roku, w którym przeniósł do Polski swoją rezydencję podatkową (jeśli nastąpiło to w trakcie roku), czy od początku kolejnego roku, a także czy będzie ono stosowane od razu w trakcie roku przez płatnika (na pisemny wniosek podatnika), czy dopiero w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy.

Przeczytaj newsletter