Uzupełnienie dotyczy załącznika nr 4 – Przedmiar robót oraz rysunku nr 15 – rzut kondygnacji – umeblowanie.

Załącznik nr 4 – Przedmiar

Rysunek nr 15