16 listopada br. w godz. 10.30 – 15.00 Ministerstwo Rozwoju i Technologii w swojej siedzibie w Warszawie (Plac Trzech Krzyży 3/5) organizuje warsztaty o zasadzie wzajemnego uznania, która jest stosowana  m.in. w sytuacji reeksportu importowannego z krajów trzecich produktu na rynki innych państw unijnych bądź eksportu polskiego na rynki UE produktu spełniającego wyłącznie wymogi prawa polskiego.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie do 14 listopada 2022 r. formularza.

Dla uczestników przygotowaliśmy prawie 100 miejsc. O uczestnictwie zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o tzw. zasadzie wzajemnego uznawania.

Button Text
Button Text