Szanowny Przedsiębiorco,

jeśli: zakładasz firmę, planujesz nową inwestycję, chcesz zwiększyć zdolności produkcyjne swojego przedsiębiorstwa. Zgłoś się do nas! I skorzystaj z ulg podatkowych.

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. jest głównym ośrodkiem obsługi inwestora, a także regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej na obszarze województwa świętokrzyskiego ( z wyłączeniem powiatu jędrzejowskiego), mazowieckiego na obszarze powiatów: przysuskiego, radomskiego i szydłowieckiego, oraz lubelskiego na obszarze powiatu puławskiego. Posiada uprawnienia do wydawania w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki, decyzji o wsparciu dla nowych inwestycji uprawniających ich beneficjentów do korzystania ze zezwolenia od podatku dochodowego.

Stanowiąc motor wspierania biznesu w regionie, SSE „Starachowice” S.A. oferuje również wszechstronną obsługę przedsiębiorców na etapie przygotowywania i realizacji inwestycji, wsparcie w zakresie kształcenia pracowników oraz ściśle współpracuje z instytucjami samorządu terytorialnego w celu usprawnienia przebiegu procesu inwestycyjnego.

Co może zyskać Twoja firma?

– ulgę podatkową dla prowadzonej inwestycji,

– możliwość rozwoju przedsiębiorstwa,

– dodatkową promocję,

– wsparcie w zakresie wykwalifikowanej kadry.

Zgłoś się do nas i skorzystaj z ulg podatkowych!