Wyróżnienia

fDi

Wyróżnienie za utworzenie Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej, którego partnerzy – szkoły, przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu wspierają i kształcą uczniów tak, aby uzyskali umiejętności zapewniające zatrudnienie.

Financial Times FDi’s Magazine 2016