Zaproszenie do składania ofert – Modernizacja części budynku biurowego Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”

Modernizacja części budynku biurowego Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (piętro III i IV) zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 729/38, obręb 0001 przy ul. Radomskiej w Starachowicach.

Zaproszenie do składania ofert

 SWZ Przedmiar robót dla III piętra

Projekt remontu oraz aranżacja