Modernizacja części budynku biurowego Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (piętro II) zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 729/38, obręb 0001 przy ul. Radomskiej w Starachowicach.

Zaproszenie do składania ofert – specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)

Opis techniczny do projektu remontu oraz aranżacji