Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022 i 2023.

Zaproszenie do skład.ofert na bad.spraw.