Specjalna Strefa Ekonomiczna ,,Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27 – 200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 32 251 900 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096 zaprasza do złożenia ofert na:
Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice” w Starachowicach, obszar 01.

ogłoszenie

załącznik nr 1 formularz

wzór umowy