Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dwóch automatycznych barier parkingowych (wjazd i wyjazd) w wariantach:
1) automatycznie otwieranej za pomocą pilota zdalnego sterowania bądź karty zbliżeniowej i dodatkowo sterowana przez obsługę;
2) automatycznie otwieranej za pomocą systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych i dodatkowo sterowana przez obsługę;
na terenie działki nr ewidencyjny 734/2 obręb 0001 przy ul. Radomskiej 29 w Starachowicach.

Dane:
– szerokość przejazdu 6.0 m.
– regulowany czas otwarcia i zamknięcia.
– pokrywa kolumny szlabanu z oświetleniem sygnalizująco-diagnostycznym.
– liczba użytkowników – 40.

Wymagana gwarancja producenta przez okres 36 miesięcy.
Wymagane bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji.

Termin realizacji zamówienia – 30 dni od dnia podpisania umowy.

Przedmiotowa oferta cenowa powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT. Cena określona w ofercie powinna być ceną ryczałtową i obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Uwaga – konieczne wykonanie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Ofertę wraz z ceną wykonania należy przesłać do dnia 05.03.2021 r. do godziny 12.00 na adres: sekretariat@sse.com.pl

Osoba do kontaktu: Pani Adrianna Cygan tel. 41-275-41-01