Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A z siedzibą w Starachowicach, przy ul. Radomskiej 29, 27-200 Starachowice, zaprasza do składania ofert na wymianę dwóch dźwigów osobowych w biurowcu Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice’’ S.A., przy ulicy Radomskiej 29 w Starachowicach.

Oferta powinna uwzględniać specyfikację zaproponowanych urządzeń wraz z ich wizualizacjami oraz katalogiem produktów.

Ofertę wraz z ceną i  terminem wykonania zadania należy przesłać do dnia 10.11.2020 r. do godziny 10.00 na adres: sekretariat@sse.com.pl lub inwestycje.patrycja@sse.com.pl

Kontakt pod nr tel. 41-275-41-01